Select Page

Sigmundur H. Brink

Ýmislegt

Simmi Brink

ArtMap

Regnbogi

Gráskali

Fagraland

Vefmál

Nokkrir vefir

Surtsey.is

EnChiL.net

Gróðureldar.is

Apollohar.is

Babubabu.is

ArtMap.is

Haena.is

Meistari.is

KK.is

Samgus.is

Endurmenntun LbhÍ

Vefbok.is

Ferilskrá

Menntun:

2012 – Lagði stund á MS.c Geographical Information Systems við Lund University

2008 – Fjölmörg námskeið hjá Samsýn í landupplýsingakerfum

2008 – Nýji tölvu og viðskiptaskólinn. Forritun með C#, gagnasafnsfræði, gagnagrunnsforritun og gluggaforritun

2008 – Lagði stund á BS.C í náttúrufræðum hjá Landbúnaðarháskóla Íslands

Starfsreynsla:

2020- Landgræðslan, sérfræðingur í Landupplýsingakerfum

2008 – 2019 Landbúnaðarháskóli Íslands
Aðjúnkt, sérfræðingur í landupplýsingakerfum

2010 – Genium ehf.
Framkvæmdarstjóri

2006 – 2009 Bræðraminni, Þrastalundur og veiðihúsið við Langá
Störf um helgar sem þjónn hjá Bræðraminni.
Sumarstarf sem þjónn í veiðihúsinu að Langá á Mýrum árið 2006.
Starfaði sem þjónn sumarið 2007 í Þrastarlundi.

2001 – 2006 Oddi

Lagerstörf hjá Kassagerðini. Vörudreifing bæði erlendis og hérlendis. Tollskýrslugerð, reikningaútskriftir, samskipti við viðskiptavini og birgja. Sótti á þessum tíma ýmis námskeið í Navision og AS400. Kenndi á gítar í einkakennslu. Vann að öllu jafna um helgar sem þjónn á ýmsum veitingastöðum.

1996 – 2001 Básafell, Kambur, Hvalur Hf, Rammi Hf

Háseti á frystitogurum. Byrjaði sjómannaferilinn á Sléttanesinu frá Þingeyri, leysti af á ýmsum öðrum togurum og lauk svo þessum ferli árið 2001 á Venusi frá Hafnarfirði.

Ýmislegt annað

2020

Kortavefsjá: Grólind, ástandskort & beitarlönd

Vefsíðugerð: faithfornature.org og logo

Vefsíðugerð: skurdakortlagning.lbhi.is

Vefsíðugerð: grolind.is

Vefsíðugerð: birkiskogur.is

Vefsíðugerð: lifraenn.land.is

Vefsíðugerð: surtsey.is

Vefsíðugerð: enchil.net

Vefsíðugerð: reykr.is

Vefsíðugerð: bjortsyn.is

Vefsíðugerð: tolli.is

Vefsíðugerð: batahus.is og logo

Vefsíðugerð: hljomsyn.com

Venslaður landfræðilegur gagnagrunnur fyrir gasmælingar á röskuðu/endurheimtu votlendi. Gagnaöflun með smáfforriti

Mælingar/mat á endurheimt birkis, ljósmyndum og breytum safnað með smáforriti. Sami gagnagrunnur nýttur á Geitasandi v/varbelta

Kortlagning beitarlanda sauðfjár á Íslandi. Jóhann Helgi Stefánsson, Sigríður Þorvaldsdóttir, Iðunn Hauksdóttir, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Bryndís Marteinsdóttir og Sigmundur Helgi Brink.

Stöðumat á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda Íslands. Aðferðarfræði og faglegur bakgrunnur, drög. Bryndís Marteinsdóttir, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Guðmundur Halldórsson, Jóhann Helgi Stefánsson, Jóhann Þórsson, Kristín Svavarsdóttir, Magnús Þór Einarsson, Sigþrúður Jónsdóttir og Sigmundur Helgi Brink

Numerical modeling of the Icelandic mineral dust transport and processes Towards the operational forecasting system. B. CVETKOVIC1, S. NICKOVIC1, A. VUKOVIC2,1, S. PETKOVIC1, G. PEJANOVIC1, P. DAGSSON WALDHAUSEROVA3, O. ARNALDS3, L. LISA4, S. HELGI BRINK3 and J. NIKOLI. Veggspjald á Workshop on Effects and Extremes of High Latitude Dust (HLD Workshop), Reykjavík, 13-14 Feb 2020 – Icelandic Aerosol and Dust Association (IceDust)

2019

Interacting effects of agriculture and landscape on breeding wader populations. Jóhannesdóttir, Lilja ; Gill, Jennifer A ; Alves, José A ; Brink, Sigmundur H ; Arnalds, Ólafur ; Méndez, Verónica ; Gunnarsson, Tómas Grétar. https://doi.org/10.1080/14498596.2013.801331

Ólafur Arnalds, Pavla Dagsson-Waldhauserová og Sigmundur Helgi Brink. 2019.Sandauðnir, sandfok og ryk á Íslandi — Áfok og ryk. Náttúrufræðingurinn 89:34-47.

Ólafur Arnalds, Sigmundur Helgi Brink, Pavla Dagsson-Waldhauserová og María Svavarsdóttir. 2019, Hagavatn, Læmi og Sandvatn hið Forna Uppfok og sandfok. Sérfræðiskýrsla, Landbúnaðarháskóli Íslands og Mannvit.

Kristín Svavarsdóttir, Sigmundur Brink, Johann Thorsson, Thorunn Pétursdóttir. 2019. Native woodland restoration to counteract carbon land emission in Iceland. SER 2019, The 8th world conference on ecological restoration, Restoring land, water & community resilience. Held in Cape town, South Africa, September 24-28 2019. http://ser2019.org/wp-content/uploads/2019/09/SER2019-Book-Of-Abstracts.pdf

2018

Gagnaúrvinnsla fyrir. Mapping Potential Environmental Impacts from Tourists Using Data from Social Media: A Case Study in the Westfjords of Iceland. https://doi.org/10.1007/s00267-018-1056-z

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: LULUCF. Umsjónaðarmaður Jón Guðmundsson. Skýrsla: Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2015. National Inventory Report 2018.Umhverfisráðuneytið. https://unfccc.int/documents/65707

2017

F. Tanneberger et al “The peatland map of Europe” http://mires-and-peat.net/media/map19/map_19_22.pdf

Kortlagning á áfallaþoli vistkerfa í nágrenni Heklu með tilliti til öskufalls. Skýrsla til ofanflóðasjóðs mars 2017. http://land.is/wp-content/uploads/2017/05/GroGos_Lokaskyrsla_21mars.pdf

Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Fanney Ósk Gísladóttir, Arna Björk Þorsteinsdóttir og Sigmundur Helgi Brink 2017. Greining á áfallaþoli vistkerfa í nágrenni Heklu með tilliti til öskufalls. Ráðstefna ArcÍs 7. apríl 2017. Nauthól.

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: LULUCF. Umsjónaðarmaður Jón Guðmundsson. Skýrsla: Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2016. National Inventory Report 2018.Umhverfisráðuneytið.

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir Temporal and spatial variability of Icelandic dust emissions and atmospheric transport. https://doi.org/10.5194/acp-17-10865-2017

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir Impact of dust deposition on the albedo of Vatnajökull ice cap, Iceland. https://doi.org/10.5194/tc-11-741-2017

Gagna og kortaúrvinnsla. Eru tengsl milli æðarvarps og loðnulengdar? Náttúrufræðingurinn, Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags. http://rannsoknasetur.hi.is/sites/rannsoknasetur.hi.is/files/pdfs_snaefellsnes/natturufraedingurinn_87_1-2_aedur_og_lodna.pdf

Kortagerð í BA verkefni í vöruhönnun “Hrefna Sigurðardóttir” við Listaháskólann “Bara Mýri” ýmis kort og myndir sem var nýtt við sýningu hennar og greinagerð. https://skemman.is/handle/1946/28339

“Augmented Reality Sandbox” fyrir hönnunarmars. Gamla Landssímahúsið við Austurvöll 15.03-18.03.2017. https://content.honnunarmars.is/wp-content/uploads/2019/02/designmarch_2017.pdf

Augmented Reality Sandbox var einnig til sýnis við “Hvað getur Ísland gert? – Opin fræðsluráðstefna um umhverfismál” í Hörpu þann 18 maí.

2016

Arnalds O, Oskarsson H, Gudmundsson J, Brink SH, Gisladottir FO 2016. Icelandic inland wetlands: Characteristics and extent of draining. Wetlands. http://link.springer.com/article/10.1007/s13157-016-0784-1

Bjó til landfræðilegan gagnagrunn og kort fyrir Ecological effects of intensive biomass harvesting in the Nordic and Baltic countries sjá lokaskýrslu hér http://www.nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2012/12/Final-project-report-SNS-118_v3.doc

Kort í Staða nautakjötsframleiðslu á Íslandi og framtíðarmöguleikar. RIT LbhÍ nr. 70 sjá hér http://www.lbhi.is/sites/default/files/gogn/vidhengi/thjonusta/utgefid_efni/RitLbhi/Rit%20Lbh%CD%20nr%2070.pdf

Jón Guðmundsson, Sigmundur Helgi Brink og Fanney Ósk Gísladóttir, 2016. Loftun jarðvegs út frá skurðum – úttekt. Veggspjald með ágripi. Landsýn Hvanneyri 4. mars 2016.

Kennslubók fyrir Landupplýsingakerfi I. Höf Sigmundur Helgi Brink.2016.

Gagnaúrvinnsla og afhending gagna til Mario A. Marin Herrera. GIS, Remote Sensing and Urban planning Expert hjá European Commission. Joint Research Center. Institute for Environment and Sustainability Sustainability Assessment Unit H08

Öflun og meðhöndlun nýrra gagna fyrir LULUCF. Mörg kort í NIR skýrslu sömuleiðis. Verkefnastjóri Jón Guðmundsson.

Gagnagrunnar vegna vinnu í mörkinni/LULUCF. Samþætting gagna, uppfærslur og úrvinnsla. Vegna kolefnisbókhalds.

Fór af stað með nýsköpunarverkefni í maí sem sneri að kortaútgáfu. Nytjalandið (Nytjalandskortið) hefur náð útbreiðslu um heim allan en þúsundir korta hafa endað í höndum erlendra ferðamanna og fer hróður LbhÍ með kortinu. Verkefnið heitir ArtMap, er veggprýði og nýlunda í kortaútgáfu.

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I.

2015

Fanney Ósk Gísladóttir og Sigmundur Helgi Brink 2015. Nytjaland: Að meta gæði korta. Dæmi: Hversu rétt er yfirborðsþekjukort Nytjalands. Ráðstefna ArcÍs samtakanna . 17. apríl 2015. Nauthóll Reykjavík. Veggspjald með ágripi og kynningu (5 mín.)

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: LULUCF. Umsjónaðarmaður Jón Guðmundsson. Skýrsla: Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2013. National Inventory Report 2015.Umhverfisráðuneytið.

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: Arnalds O. 2015. The Soils of Iceland. World Soils Book Series, Springer, Dordrecht, The Netherlands. https://www.springer.com/gp/book/9789401796200

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: Arnalds O and Aradottir AL 2015. Að lesa og lækna landið (To Read and Heal the Land). Landvernd, The Icelandic Soil Conservation Service and The Agricultural University of Iceland.

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: Gunnarsson TG, Arnalds O, Appleton G, Méndez V, Gill JA 2015. Ecosystem recharge by volcanic dust drives broad-scale variation in bird abundance. Ecology and Evolution 5: 2386-2396. doi:10.1002/ece3.1523 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.1523/abstract.

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: Arnalds O, Olafsson H, Dagsson-Waldhauserova P 2014. Quantification of iron-rich volcanogenic dust emissions and deposition over ocean from Icelandic dust sources. Biogeosciences 11, 6623-6632. 11, 6623-6632.
www.biogeosciences.net/11/6623/2014/ doi:10.5194/bg-11-6623-20145941–5967, 2014.

Gagnaúrvinnsla og kortagerð fyrir: Dagsson-Waldhauserova, P., Arnalds, O., Olafsson, H., 2014. Long-term variability of dust events in Iceland. Atmospheric Chemistry and Physics 14,13411-13422. DOI:10.5194/acp-14-13411-2014.

Hannaði og bjó til landfræðilegan gagnagrunn fyrir WTH verkefnið, niðurstöður og kort birt á lokaráðstefnu CAR-ES verkefnisins og WTH við Kaupmannahafnaháskóla 22.10.2015

Gagnavinnsla fyrir veðurspálíkön veðurstofu Íslands. Um er að ræða gagnaúrvinnslu og sérmeðhöndlun gagna fyrir “Harmonie” veðurspálíkanið. Hér var unnið sérstaklega með Nytjalandsgagnagrunninn ásamt jarðvegsgagnagrunni. Tæknileg úrvinnsla á gögnum sneri að gagnasniði þeirra, landfræðilegri legu (vörpun/hnitakerfi fyrir GRID sniðið og hermione). Þessi gögn eru nú hluti af hinu viðamikla “Hermoine” líkani sem er aðal veðurspárlíkan fyrir Norður Evrópu og þar með Ísland

Gagnavinnsla fyrir veðurspálíkön Belgings. Um er að ræða aðlögun Nytjalandsgagna fyrir WRF-Chem líkanið hjá Belging.

Gagnavinnsla fyrir NILU – Norwegian Institute for Air Research. Þar er verið að nota dust gögn LbhÍ ásamt Nytjalandi og jarðvegskorti.

Gagnavinnsla fyrir Náttúrustofu Suðausturlands. Nytjalandsgögn, úrvinnsla og leiðbeining. Um er að ræða kortlagningu á beitarálagi.

Gagnavinnsla fyrir Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurlandi.  Nytjalandsgrunnur til að meta gildi búsvæða fyrir fugla í tengslum við Rammaáætlun um virkjanakosti.

Kortagerð fyrir Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Stykkishólmi.

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I

2014

Lilja Jóhannesdóttira, Ólafur Arnalds, Sigmundur Brink & Tómas Grétar Gunnarsson. 1 Oct. 2014. Identifying important bird habitats in a sub-arctic area undergoing rapid land-use change. Sjá á vef Bird study: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00063657.2014.962481

Fanney Ósk Gísladóttir, Ólafur Arnalds og Sigmundur Helgi Brink, 2014. Nytjaland. Lbhí rit nr. 49, Landbúnaðarháskóli Íslands. http://www.lbhi.is/sites/lbhi.is/files/gogn/vidhengi/rit_lbhi_nr_54.pdf

Fanney Ósk Gísladóttir, Sigmundur Helgi Brink og Ólafur Arnalds, 2014. Nytjaland: Land Cover Classification for Iceland. The 13th International Circumpolar Remote Sensing Symposium. Grand Hotel, Reykjavík. 8-12. september 2014. Veggspjal með ágripi í ráðstefnuhefti. http://alaska.usgs.gov/science/geography/CRSS2014/program.php

Öflun, meðhöndlun gagna fyrir LULUCF. Umsjónaðarmaður Jón Guðmundsson. Skýrsla: Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2011. National Inventory Report 2014.Umhverfisráðuneytið.

Kennslubók í Landupplýsingakerfi I. Vor 2014. 1-120 bls. Námskeiðsrit fyrir Landupplýsingakerfi. Verklegar æfingar ásamt stoðgögnum.

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I

2013

Gudmundsson J., Brink S.H. and Gísladóttir F.Ó. 2013. Preparation of a LULUCF land-use map for Iceland: Development of the Grassland layer and subcategories. In: Helgadóttir Á and Hopkins A. The Role of Grasslands in a Green Future; Threats and Perstpectives in Less Favoured Areas EGF vol 18 Grassland Science in Europe, p 105 – 107

Gudmundsson J., Brink S.H. and Gísladóttir F.Ó. 2013. Evaluation of greenhouse gas budget of Icelandic Grasslands. In: Helgadóttir Á and Hopkins A. The Role of Grasslands in a Green Future; Threats and Perstpectives in Less Favoured Areas EGF vol 18 Grassland Science in Europe, p 102 – 104

Fanney Ósk Gísladóttir, Ingvar Matthíasson, Kolbeinn Árnason og Sigmundur Brink, 2013. Inventory of the potential agriculture land in Iceland for the purpose of the LPIS implementation and CwRS implementation in Iceland 2011. Interim report. March 2013.

The Joint Research Centre, Varase Italíu og Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins.
Fanney Ósk Gísladóttir og Sigmundur Helgi Brink, 2013. Forkönnun fyrir innleiðingu landgreiðslukerfis á Íslandi. Landbúnaðarháskóli Íslands. 62 bls.

Öflun meðhöndlun gagna fyrir LULUCF. Umsjónaðarmaður Jón Guðmundsson. Skýrsla: Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2010. National Inventory Report 2012.Umhverfisráðuneytið.

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I

2012

Sigmundur Helgi Brink, Jón Guðmundsson og Fanney Ósk Gísladóttir, Aðferðir til að meta afvötnun. Veggspjald. Landupplýsingar 2012. Ráðstefna LÍSU samtakanna 25. október. Hilton Reykjavík Nordica.

Jón Guðmundsson, Fanney Ósk Gísladóttir og Sigmundur H. Brink.Verification of maps of drained peatland in Iceland. NORPEAT, Hveragerði 21-24.nóvember 2011. Jón Guðmundsson flutti erindið

Öflun meðhöndlun gagna fyrir LULUCF. Umsjónaðarmaður Jón Guðmundsson. Skýrsla: Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2010. National Inventory Report 2012.Umhverfisráðuneytið.

Smáforritið Plöntulykill fyrir Android síma og spjaldtölvur. Sigmundur H. Brink, Hörður Kristinsson og Guðmundur F. Hallgrímsson.

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I

2011

Jón Guðmundsson, Fanney Ósk Gísladóttir, Sigmundur Helgi Brink and Hlynur Óskarsson 2010. The Icelandic Geographic Land use Database (IGLUD). MAPPING AND MONITORING OF NORDIC VEGETATION AND LANDSCAPES. Conference proceeding. Editors, Anders Bryn, Wenche Dramstad & Wendy Fjellstad. Norwegina Forest and Lalndscape Institute. Bls 55-58. http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/mapping_and_monitoring_of_nordic_vegetation_and_landscapes_conference_proceeding

Fanney Ósk Gísladóttir og Sigmundur Helgi Brink 2011. 61 dálkur af landupplýsingum. Veggspjald. Vorráðstefna ArcÍS, 6. apríl 2011 í Veisluturninum í Kópavogi.

Fanney Ósk Gísladóttir og Sigmundur Helgi Brink 2011. Forvinna landupplýsinganna. Vettvangsraunir.Veggspjald. Vorráðstefna ArcÍS, 6. apríl 2011 í Veisluturninum í Kópavogi.

Jón Guðmundsson, Sigmundur Helgi Brink og Fanney Ósk Gísladóttir 2011. Skipting á framræstu landi milli jarðvegsflokka. Veggspjald. Vorráðstefna ArcÍS, 6. apríl 2011 í Veisluturninum í Kópavogi.

Leiðbeininandi við lokaverkefni Kwabena Abrefa Nketia hjá United Nations University- UNU-LRT. Using soil fertility index to evaluate two different sampling schemes in soil fertility mapping – A case study of Hvanneyri Iceland.

Ferð á vegum JRC (Joint research center EU) til Barcelona vegna LPIS Quality Assessment 2011. Amsterdam. Sigmundur Helgi Brink og Ingvar Matthíasson (minnisblað til sjávar- og landbúnaðarráðuneytis)

Greinargerð um Landupplýsingar, Landbúnað, dreifbýli og ESB. Ólafur Arnalds og Sigmundur Helgi Brink

Sigmundur H. Brink, Hörður Kristinsson og Guðmundur Freyr Hallgrímsson. Plöntulykill, smáforrit (app). Greiningarlykill fyrir flóru Íslands. Smáforrit fyrir snjallsíma

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I.

2010

Sigmundur Helgi Brinkog Jón Guðmundsson 2010. Greining mögulegra landsvæða fyrir samþættingu landgræðslu og ræktun orkuplantna. Fræðaþing landbúnaðarins bls 46-52

Fanney Ósk Gísladóttir, Sigmundur Brink og Jón Guðmundsson 2010.Öflun landupplýsinga með úrtaki og óstaðgreinanlega alhæfing. Landupplýsingar 2010. Ráðstefna LÍSU samtakanna 21. október. Veisluturninn, 20. hæð, Smáratorgi, Kópavogi. (Erindi, Fanney flutti)

Kláraði þekju sem unnin var upp úr Nytjalandi. Þekjan greinir frá stærðum einstakra samfelldra votlendissvæða (Gögn sem kallað var eftir við endurskilgreiningu vatnalaga)

Sameinaði gögn úr Nytjalandi og grófri Nytjalandsflokkun. Skipti gögnunum svo upp í 100m hæðarbelti. Verkefnið var unnið fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Skýrsla um nefndar um landnotkun.. (Hluti af vinnu landbúnaðarháskólans fyrir nefnd sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis um landnotkun)

Landfræðileg gögn er greina frá röskuðum votelndum. Þekjan er nýtt í LULUCF kortið og birt í vefsjá

Kortagerð fyrir undirbúning að tilnefningu Ramsar svæðis við Andakíl/Hvanneyri

Landnýtingarkort LULUCF 2008. 46 þekjur endurunnar og settar saman. Kortið í heild sinni er birt á vefsjá og einnig í NIR (Emission of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2008, National Inventory Report) fyrir Ísland 2010.

Vefsjá: Opnuð var ný vefsjá á vef LbhÍ. Með vefsjánni eru gerðar aðgengilegar margar nýjar kortaþekjur og kort svo sem Landnýtingar kort; Túnakort, með undir flokkum; kort af framræstu landi,o.fl. úr nýjum landnýtingargrunni einnig er skurðaþekja LbhÍ og LMÍ birt þar . Að auki er með vefsjánni aðgangur að NYTJALANDI opnaður á ný auk nýs jarðvegskorts.

Ferð á vegum JRC (Joint research center EU) til Barcelona vegna Farmers Advisory systems og landupplýsingakerfa. Sigmundur Helgi Brink og Torfi Jóhannesson (minnisblað til sjávarútveg- og landbúnðarráðuneytis)

Ferð á vegum JRC (Joint research center EU) til Kaupmannahafnar vegna LPIS “Land parcel identification systems” GPS og landupplýsingakerfa. Sigmundur Helgi Brink (minnisblað til sjávarútveg- og landbúnðarráðuneytis)

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I

2009

Sigmundur Helgi Brink, Fanney Ósk Gísladóttir og Jón Guðmundsson 2009. Greining á mögulegu ræktarlandi fyrir lífmassaframleiðslu. Nýting Auðlinda. Vorráðstefna ArcÍs. Norrænahúsinu, 3. apríl 2009.

The Icelandic geographic Land Use database (IGLUD) Jón Guðmundsson, Fanney Ósk Gísladóttir, Sigmundur Helgi Brink and Hlynur Óskarsson. Erindi á NJF ráðstefnu Mapping an monitoring vegetation and landscape. Hveragerði 15-17. september 2009: Abstract aðgengilegur á heimasíðu seminarsins og birtur í raðstefnuhefti. http://www.njf.nu/filebank/files/20090921$150230$fil$NG4C09E1937IHrHjf2V6.pdf síðu 24

Sigmundur Helgi Brink, Fanney Ósk Gísladóttir og Jón Guðmundsson 2009. Samþætting á ræktun orkuplantna (energy crop) og landgræðslu. Fagráðstefna skógræktar 2009. 16. apríl 2009, salur Þróttar í Laugardal

IGLUD Landuse map. November 2009. Þróun aðferða við vinnslu landupplýsinga er varða landnýtingu. Vinnan er grunnur að skýrslugjöf Umhverfisráðuneytisins til rammasamnings sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Landnýtingarþáttur samningsins er á ábyrgð Lbhí.

Umsjónarkennari Landupplýsingakerfi I